Ngày cuối hạ

  Hoa giấy đỏ – gai đâm buồn man mác
  em giấu xuân thì – đợi tí gió thu qua

   
   
   


  Ảnh cô bé Tiêu Hạc


    Nắng tháng hai
    nung mặt trời cuối hạ
    trưa hè tìm soi bóng đổ chạy đâu
    vuốt tóc dài hiên , vuốt giận em còn cháy
    mai sẽ thu rồi , réo nắng nhỡ ta quên

    Hoa giấy đỏ – gai đâm buồn man mác
    em giấu xuân thì – đợi tí gió thu qua
    chút ưu tư đậu vành tai muà cũ
    vẫn ngập ngừng Ngọng nghịu cả hoàng hôn

    Ờ cuối tháng mặt trời thôi cũng tắt
    gió đầu thu vỗ ngọt nín đàn ve
    cỏ non cong ngửa môi giăng chờ hạt
    mưa thu còn chưa đến hạ đi đâu

    pb
    28th Feb 2018 … Last day of Summer
    (Ngày cuối hạ)

    Advertisements