Lo xa …

Posted: August 8, 2018 in Thơ
Tags: , , , , , , ,

   
   


  Lo xa ….

  à … ơi …
  lá đổ về mô
  mưa chiều hạt nhỏ ….. ướt mồ thi nhân

   
   
   


  Ảnh internet


    Tim gỗ mục nằm ôm hoa cỏ mượt
    khướt hồn say thở khói đồi thông
    ngẩng lên tìm mây qua vài cánh nhớ
    gió giao muà lá uá mộ bia

    Hồn tít tận đọt cây vừa trụi lá
    ngó mùa thu cánh gió vút lên trơì
    quất nghẽn tim bước chân người viếng mộ
    dưới mưa phùn xếp giấc trọ chiêm bao

    Nhang sưởi lạnh khói lòng um kỷ niệm
    lệ hoàng hà không đủ tưới môi cay
    chân thánh nữ lá vàng rơi dẫm nhớ
    vũng dại khờ gió dập cưá bầm tim

    Chót đồi thông nằm nghe lời lá khản
    cỏ vươn mình lăn lóc trái thông rơi

    à … ơi …
    lá đổ về mô
    mưa chiều hạt nhỏ ….. ướt mồ thi nhân

    Em cười mĩm … viễn vong gì bia mộ
    đốt lửa xanh hoả táng trả về tro
    vì ghen lắm …. sợ có ngày ai đó
    khấn mồ anh tim rỉ máu thì thầm

    pb
    7th Aug 2018 … có ngươì lo xa
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  Advertisements