Xưng tội

Posted: March 29, 2018 in Thơ
Tags: , , , , , ,

   
   
   
   


  Xưng tội

  tay vuốt mặt soi gương tìm rụng cánh
  một thiên thần vưà chạm đáy vực sâu

   



    Cụp ngày xanh tay bẻ rào chảy máu
    gai nhọn tình đâm rát rách tâm linh
    ta moi tim làm cuả lễ dâng ngươì
    chiều cúi mặt muà phục sinh xưng tội

    Em cứ khóc dòng lệ xanh nước thánh
    chảy thành sông suối ngộp chết trôi tim
    tay vuốt mặt soi gương tìm rụng cánh
    một thiên thần vưà chạm đáy vực sâu

    Vốn cuả người không thưà dư chẳng thiếu
    trao linh hồn nức nở dỗi ngôi ba
    chiều phục sinh ta thèm đời ném đá!

    pb
    12th Apr 2006

    Advertisements